กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4    กลุ่ม 4 ลำน้ำชี  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   ตัวอย่างแผน ป.6 บทประยุกต์
   ตัวอย่างแผนภาษาไทย
   ตัวอย่างแผนระดับอนุบาล
   ตัวอย่างแผนคณิตศาสตร์
   แบบฟอร์มแผนการสอน
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
Breaking News
  Latest News

School Change Maker Festival

ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

                     วันศุกร์ที่  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านเป...
    

โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)โดยผู้อำนวยการสุวัฒน์ นามบิดา ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬ...
    การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

...
    ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาค

วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กลุ่มเครือข่ายพํฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ ประชุมผู้บริหารสถา...
    จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โรง

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางกิรษา ศิริรัตนกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง แล...
    งานเลี้ยงอำลา และงานเลี้ยงต้อนรับ ครูย้าย

วันศุกร์ที่ ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึง...
    การศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) นำโดย ผู้อำนวยการโร...
    ยินดีต้อนรับ ผอ. กิรษา ศิริรัตนกร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและนักเรียนโรงเรีย...
    

วันพุธที่ ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสุวัฒน์  นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประช...
    ร่วมงานสวดอภิธรรม

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๘.๓๐ น. โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) นำโดยผู...
    ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห...
    การนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่

การนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเ...
    ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพรพนา ภานุรักษ์ ในโอกา

วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเ...
    การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อน เปิดภาคเ

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ดร. พงษ์ลัดดา  รักณรงค์ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นางณัฐรดี ...
    โรงเรียนบ้านสะอาดได้รับการนิเทศติดตามในการเตร

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...
    โรงเรียนบ้านสะอาดจัดกิจกรรมอำลาคุณครูและต้อนร

ผู้อำนวยการอรสา นามบิดาและคณะครูโรงเรียนบ้านสะอาด ได้จัดกิจกรรมอำลาเพื่อคุณครูสุภัทตร...
    โรงเรียนบ้านสะอาดจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านสะอาดโดยผู้อำนวยการอรสา นามบิดา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสะอา...
    โรงเรียนบ้านสะอาดมอบทุนเสมอภาค (กสศ.) ให้กับนักเ

วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 นางฉวีวรรณ์ สายจำปา ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรีย...
    พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศและกราบสักการะมุทิตาอาย

วันที่ 14 ตุลาคม 2565นายสุวัฒน์  นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์) นำ...
    มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยการนำของ ผอ.สุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชา...
    ยินดีต้อนรับ ผอ.สุวัฒน์ นามบิดา

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเร...
     คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรี

จดหมายข่าวฉบับที่ 9 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565       คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรง...
    การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุ

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม ๔ รับการประเมินตำแหน่งแลัวิทยฐานะข้ารา...
    โครงการอบรมและรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง                 ไ...
    โรงเรียนกัลยาได้มาจัดกิจกรรม กัลยาณวัตรสู่ชุม

วัน พุธ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนกัลยาณวัตรได้มาจัดกิจกรรมกัลยาณวัตรสู่ชุมชน ถนนความรู...
    จัดกิจกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันนายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง  จัดกิจกรรม โครงการเข้าค่ายคุณ...
    งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มเ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้...
    ศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๔ ลำน้ำ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่๔ลำน้ำชี ได้เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนวั...
    ประชุมเพื่อสรุปผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการศิล

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ ลำน้ำชี ประชุมสร...
    การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่๗๐ ปีกา

วันจันทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ ลำน้ำชี ได้จัดกิจกรรม...
    กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ มอบเงิน

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ท่าน ดร.อารยัน แสงนิกุล ได้ให้เกียรติรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนสวัสดิก...
    การอบรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปี

2020年8月4日,等待第一区孔敬小学教育服务区办公室主任的Boonyen Wosongkram先生主持了三年级英语营项目培训的开班仪式。在 Ban Nong Saeng Khok Noi 学校...
     กิจกรรมวันภาษาไทย "ค่ายเพาะต้นกล้าภาษาไทย"

วันที่ 3 เดือนสิงหาคม 2565  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  จัดกิจกรรมวันภาษาไทย &ldq...
    โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา จัดโครงการท

วันศุกร์ที่  7 เดือนกรกฎาคม  2565 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา จัดโครงการทัศนศึกษาแห...
    การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื

วันพุธ ที่ ๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ นำโดยนายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัวท...
    โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา จัดกิจกรรมว

วันจันทร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โด...
    โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง จัดกิจกรรมวันต่

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโ...
     โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง จัดกิจกรรมพิธีไ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ...
    โรงเรียนบ้านสะอาดได้จัดกิจกรรมงานไหว้ครู และว

จดหมายข่าวฉบับที่ 6 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านสะอาดได้จัดกิจกรรมงานไหว้ครู และวันสุน...
    ทำบุญโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางกิรษา ศิริรัตนกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง และค...
    การนิเทศติดตามการอ่านและเขียนวิชาภาษาไทยป.๒-๓

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ได้ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการอ่านและ...
    โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงได้จัดเลือกตั้งป

...
    ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านสะอาด เข้าร่วมการป

จดหมายข่าวฉบับที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565   ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านสะอาด เข้า...
    โรงเรียนบ้านสะอาด สะท้อนผลการดำเนินงานตามโครง

จดหมายข่าวฉบับที่ 4 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565     ผู้อำนวยการสุชาติ ชื่นนิรันดร์ พร้อมด้วยค...
    โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา จัดโครงการท

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่ง...
    การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๖๕กลุ่มที่๔ ลำน

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ ลำน้ำชี นำโดยท่านพันศักด...
    โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงได้รับความเมตตาจ

                วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565  เวลา 14.00 น. โรงเรียนบ้านหนองขามปร...
    วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ท่านดร.อารยันต์ แสงนิกุล

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ท่าน ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
    วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ

โรงเรียนบ้านสะอาด ขอขอบคุณคณะทีมงานบริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ม...
    พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่อง

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ได้จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำป...
    โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาได้จัดพิธีไห

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีกา...
    โรงเรียนบ้านสะอาด ได้รับการนิเทศ การเตรียมความ

   วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565   ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านสะอาดร่วมต้อนรับ คณะท่า...
    โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ได้รับการนิ

            วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ได้รับการนิเท...
    การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและซ่อมเสริมทักษะภาษา

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและซ่อมเสริมทักษะภาษ...
    

วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารกลุ่มที่ ๔ ลำน้ำชี โดยการนำของท่านพันธ์ศักดิ์ มูล...
    โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาร่วมกับ พระอธิการปิยพงษ์ สุจิตฺโต เจ้...
    กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีกา

นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้อง...
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช

วันที่ 23  มีนาคม 2565  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลการทดสอบทาง...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   27 คน

สถิติปีนี้:        791 คน

สถิติทั้งหมด: 9185 คน