กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4    กลุ่ม 4 ลำน้ำชี  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   ตัวอย่างแผน ป.6 บทประยุกต์
   ตัวอย่างแผนภาษาไทย
   ตัวอย่างแผนระดับอนุบาล
   ตัวอย่างแผนคณิตศาสตร์
   แบบฟอร์มแผนการสอน
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
Breaking News
  Latest News

School Change Maker Festival

ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา จัดกิจกรรมว

วันจันทร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โด...
    โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง จัดกิจกรรมวันต่

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโ...
     โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง จัดกิจกรรมพิธีไ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ...
    โรงเรียนบ้านสะอาดได้จัดกิจกรรมงานไหว้ครู และว

จดหมายข่าวฉบับที่ 6 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านสะอาดได้จัดกิจกรรมงานไหว้ครู และวันสุน...
    ทำบุญโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางกิรษา ศิริรัตนกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง และค...
    การนิเทศติดตามการอ่านและเขียนวิชาภาษาไทยป.๒-๓

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ได้ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการอ่านและ...
    โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงได้จัดเลือกตั้งป

...
    ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านสะอาด เข้าร่วมการป

จดหมายข่าวฉบับที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565   ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านสะอาด เข้า...
    โรงเรียนบ้านสะอาด สะท้อนผลการดำเนินงานตามโครง

จดหมายข่าวฉบับที่ 4 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565     ผู้อำนวยการสุชาติ ชื่นนิรันดร์ พร้อมด้วยค...
    โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา จัดโครงการท

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่ง...
    การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๖๕กลุ่มที่๔ ลำน

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ ลำน้ำชี นำโดยท่านพันศักด...
    โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงได้รับความเมตตาจ

                วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565  เวลา 14.00 น. โรงเรียนบ้านหนองขามปร...
    วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ท่านดร.อารยันต์ แสงนิกุล

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ท่าน ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
    วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ

โรงเรียนบ้านสะอาด ขอขอบคุณคณะทีมงานบริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ม...
    พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่อง

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ได้จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำป...
    โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาได้จัดพิธีไห

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีกา...
    โรงเรียนบ้านสะอาด ได้รับการนิเทศ การเตรียมความ

   วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565   ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านสะอาดร่วมต้อนรับ คณะท่า...
    โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ได้รับการนิ

            วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ได้รับการนิเท...
    การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและซ่อมเสริมทักษะภาษา

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและซ่อมเสริมทักษะภาษ...
    

วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารกลุ่มที่ ๔ ลำน้ำชี โดยการนำของท่านพันธ์ศักดิ์ มูล...
    โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาร่วมกับ พระอธิการปิยพงษ์ สุจิตฺโต เจ้...
    กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีกา

นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้อง...
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช

วันที่ 23  มีนาคม 2565  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลการทดสอบทาง...
    ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 และ ประเมินความสามาร

โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  ขอขอบพระคุณ ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว รองผู้อำนวยการเขตพื...
    โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา เก็บเกี่ยวผ

เก็บเกี่ยวผลผลิตกิจกรรมต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ ของโรงเรียนเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิท...
    การประชุมชี้แจงสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์  2565การประชุมชี้แจ้งสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรี...
    โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา เก็บเกี่ยวผ

เก็บเกี่ยวผลผลิตกิจกรรมต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ ของโรงเรียนเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิท...
    โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ดำเนินการตร

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ดำเนินการตรวจ Antigen test kit : ATK ให้กั...
     กิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕ “พลังครู

...
    พิธีรับมอบเกียรติบัตร โครงการวันเด็กแห่งชาติ ป

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ที่...
    คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์ว

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ดำเนินการตรวจ ATK ...
    คารวะอวยพรปีใหม่ แด่ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผอ.สพป.

วันที่ 4 มกราคม 2565 นำโดยนายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ...
    โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อเข้ารับการตรวจคัด

      วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ได้ทำการเปิดเรีย...
    การตรวจ ATK โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง พร้อม...
    พิธีมอบสารตราตั้งและป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายประยงค์​ โพธิ์ชัยทอง​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประ...
    ประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงา

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ตามมาตรการการป้อง...
    การตรวจATKเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนรูปแ

การตรวจATKเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนรูปแบบ On Site โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง...
    กำหนดการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site (มาเรียนที่โรงเรียน)

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ได้รับอนุมัติจากสำนักงานเข...
    การตรวจสภพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาตรื้

การตรวจสภพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาตรื้อถอนของโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง...
    การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนรูปแบบ on

การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนรูปแบบ on-site ภาคเรียนที่2/2564 โรงเรียนบ้านหนองขามประชา...
    การดำเนินกิจกรรมต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ ของโรง

การดำเนินกิจกรรมต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ ของโรงเรียนเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาภายใต...
    รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-Site

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นายประยงค์  โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประช...
    ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนแบบ ON-SITE โรงเรีย

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนแบบ ON-SITE ตามแนวทางการดำเนินงาน...
    ต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยคณะวิทยาศาสตร์...
    การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง

วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดยนายพันธ์ศักดื์ มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัว...
    ครูและบุคลากรเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยั

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำโดย นางฐิดาพร แยบดี รักษาการในตำแหน...
    การประเมินห้องเรียนคุณภาพ โครงการห้องคุณภาพ ตา

วันที่3 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ โคร...
    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา เล...
    อบรมการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน(PA) กลุ่มเครือข่า

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ลำน้ำชี นำโดย นายพันธ์ศักดิ์ ...
    ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.อารยันต์ แสงนิกุ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นำโดยนายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งปร...
    การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูแล

...
    ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีก

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายประยงค์  โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาส...
    คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์ว

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำโดย นางฐิดาพร แยบดี ...
    "กตเวทิตา​ อำลาเกษียณวาร" กลุ่ม​4​ ลำน้ำชี

...
    การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา​ ผู้นำชุมชน​ ผู้ท

...
    ค่ายวิชาการแบบออนไลน์ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อกา

วันที่ 7-9 กันยายน 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ได้เข้าร่วมกิจ...
    กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิก...
    การแจกจ่ายอาหารกลางวัน และนม ในสถานการณ์การแพร

การแจกจ่ายอาหารกลางวัน และนม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรีย...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   4 คน

สถิติปีนี้:        531 คน

สถิติทั้งหมด: 8925 คน