กลุ่ม 4 ลำน้ำชี

บุคลากร

5

ข่าวความเคลื่อนไหว

77

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

0

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4    กลุ่ม 4 ลำน้ำชี

25ก.พ.64:กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
25ก.พ.64:กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

... โรงเรียนบ้านดอนบมอ่านต่อ

19 ก.พ.64:กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิตพิสัย ปีการศึกษา 2563
19 ก.พ.64:กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิตพิสัย ปีการศึกษา 2563

... โรงเรียนบ้านดอนบมอ่านต่อ

18 ธ.ค.63:การแข่งขันกรีฑา-กีฬากลุ่มที่ 4 ลำน้ำชี
18 ธ.ค.63:การแข่งขันกรีฑา-กีฬากลุ่มที่ 4 ลำน้ำชี

... โรงเรียนบ้านดอนบมอ่านต่อ

18 ธ.ค.63:การแข่งขันกรีฑา-กีฬากลุ่มที่ 4 ลำน้ำชี
18 ธ.ค.63:การแข่งขันกรีฑา-กีฬากลุ่มที่ 4 ลำน้ำชี

... โรงเรียนบ้านดอนบมอ่านต่อ

8 ธ.ค.63 : นำนร.ป.1-ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จ.นครราชสีมา
8 ธ.ค.63 : นำนร.ป.1-ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จ.นครราชสีมา

... โรงเรียนบ้านดอนบมอ่านต่อ

ร.ร.ในกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 เข้าค่ายคณิตศาสตร์ชั้นป.6 ที่ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย
ร.ร.ในกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 เข้าค่ายคณิตศาสตร์ชั้นป.6 ที่ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย

... โรงเรียนบ้านดอนบมอ่านต่อ

24 ก.ค.63:ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มสถานศึกษาที่ 4
24 ก.ค.63:ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มสถานศึกษาที่ 4

... โรงเรียนบ้านดอนบมอ่านต่อ

ครู D.A.R.E. ประจำปีการศึกษา2562
ครู D.A.R.E. ประจำปีการศึกษา2562

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ผ่านการเรียนหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562 และมอบทุ... โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์อ่านต่อ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม

วันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มฯ ณ โรงเรียน... โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์อ่านต่อ

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

... โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ 2562
วันแม่แห่งชาติ 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 และได้มอบรางวัลแม่ดีเด่น - ลู... โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์อ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

... โรงเรียนบ้านดอนบมอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

ว่าที่ ร.ต. ประวิทย์ ทิพฤๅตรี
ผอ.รร.บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
นายภานุพงศ์ นวลบุญมา
ผอ.รร.บ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) โทร. 0817399539  
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
ผอ.รร.บ้านเลิงเปือย
นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม  เบอร์โทร 086-850-9012
นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง
นายสายยนต์  แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 0807431425
นายเจนณรงค์ วิธีดี
นายเจนณรงค์  วิธีดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์
ผอ.รร.บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
นางปาริชาติ วรรณทิพย์
นางปาริชาติ วรรณทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา โทร.087-3743993
นายอัมพร ศรีบุญเรือง
นายอัมพร  ศรีบุญเรือง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก  086-8522307
นายสันติ มุ่งหมาย
ผอ.รร.บ้านสะอาด
นายทิพวัฒน์ ริยะ
นายทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
นางกิรษา ศิริรัตนกร
นางกิรษา ศิริรัตนกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง โทร.097-0378973
นายสันติ ชัยชนะ
นายสันติ  ชัยชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ เบอร์โทรศัพท์ 0918644084
นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี
ผอ.รร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
นายสมานฉันท์ จันทะมล
นายสมานฉันท์  จันทะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน เบอร์โทร 0885490725                                                                       
นายชาญชัย เดชพละ
ผอ.รร.บ้านบึงฉิม
นายประสิทธิ์ รักญาติ
ผอ.รร.บ้านบึงสาวงค์คุยโพธิ์
นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
ติดต่อได้ที่  081-0717511ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

O-NET

gvdsfzxvzxvzxvxfxc  fdg gdfgdf df f gdrgd hgfhnfgnvhb gcfhbvgnghj...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
 

Happy TIMES

Address
  • ที่ตั้งโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน ตำบลบึงเนียม  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์  40000   E-mail:group4kk1@hotmail.com