ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    ต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยคณะวิทยาศาสตร์...
    การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง

วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดยนายพันธ์ศักดื์ มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัว...
    ครูและบุคลากรเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยั

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำโดย นางฐิดาพร แยบดี รักษาการในตำแหน...
    การประเมินห้องเรียนคุณภาพ โครงการห้องคุณภาพ ตา

วันที่3 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ โคร...
    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา เล...
    อบรมการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน(PA) กลุ่มเครือข่า

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ลำน้ำชี นำโดย นายพันธ์ศักดิ์ ...
    ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.อารยันต์ แสงนิกุ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นำโดยนายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งปร...
    การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูแล

...
    ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีก

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายประยงค์  โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาส...
    คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์ว

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำโดย นางฐิดาพร แยบดี ...
    "กตเวทิตา​ อำลาเกษียณวาร" กลุ่ม​4​ ลำน้ำชี

...
    การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา​ ผู้นำชุมชน​ ผู้ท

...
    ค่ายวิชาการแบบออนไลน์ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อกา

วันที่ 7-9 กันยายน 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ได้เข้าร่วมกิจ...
    กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิก...
    การแจกจ่ายอาหารกลางวัน และนม ในสถานการณ์การแพร

การแจกจ่ายอาหารกลางวัน และนม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรีย...
    จ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียน 2,

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนดู่คุร...
    การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอ

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านดอนดู...
    ครูดอนบมฉีดแล้วเด้อ

โรงเรียนบ้านดอนบมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของคณะครูบุคลากรของโรงเรียนบ้านดอนบมให้ปลอดภ...
    พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำ...
    ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื

วันศุกร์ที่  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๔  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก...
    ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564    ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...
    ครูอาสาสอนโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  ขอขอบพระคุณ  คุณพ่อถว...
    พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านดอนบม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแ...
    พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้...
    กิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ตามแนวทางโรงเ

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 พระอาจารย์ปิยพงษ์ สุจิตฺโต  เจ้าอาวาสวัดสว่างชัยศรี บ้านดอนดู่  ร...
    ผ่านมาตรฐานการประเมินตนเองก่อนเปิดเรียน

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ผ่านมาตรฐานการประเมินตนเองก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป...
    งานปัจฉิมนิเทศ และ งาน Open House

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  จัดงานปัจฉิมนิเทศ และ งาน ...
    ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และค่ายคุณธรรม แล

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอ...
    โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำโดย นางฐิด

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำโดย นางฐิดาพร  แยบดี นำคณะครู บ...
    โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทยและภาษาอ

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ลำน้ำชี จัดโครงการพัฒนาทักษะก...
    การนิเทศ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อน OKRs ของสถา

วันที่ 11  มีนาคม  2564  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ โดยนายสันติ  ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเ...
    โครงการอบรม “นักเรียนสุภาพบุรุษไม่ซิ่ง ตำรวจภู

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  พันตำรวจเอกปรีชา  เก่งสารกิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร จังหวัดขอนแ...
    

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง กิจกรรมงานบุญมหาชาติ...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนากระบวนการ

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคร...
    จดหมายข่าวโรงเรียนประชาสัมพันธ์

คณะศึกษานิเทศก์ออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียน...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจดหมายข่าวประชาส

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ...
    

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจดหมายข่าวประชาส

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 กลุ่ม 4 ลำน้ำชี ส่งครูและบุคลา...
    การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 รร.บ้าน​เป็ด​(ท่า​บึง​ประชา​สงเคราะห์)​ จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรีและชั...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

4 มีนาคม 2564   โรงเรียนบ้าน​คำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง​ ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน​(Open​ Class​)​โดยใ...
    กิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 (open class) โรงเรียนบ้า

  วันที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านสะอาด ได้ดำเนินการกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชา...
    กิจกรรมเปิดชั้นเรียน OPEN CLASS

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 นายประยงค์  โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสง...
    คณะศึกษานิเทศก์ออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ได้รับเกียรติจาก ท่าน ศน....
    กิจกรรมค่ายธรรมะ โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564  นายสันติ  ชัยชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ เ...
    แนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 นายเจนณรงค์  วิธีดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค...
    เป็นสถานที่สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท

เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก ประจำปี 2563   สนามสอบวัดตาลเรียง วันที่ 5 ...
    นิเทศการจัดการเรียนการสอนโดย ท่าน ศน.ณัฐรดี สวั

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ขอขอบพระคุณ ท่านศึกษานิเทศก์ณัฐรด...
    

วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2564 นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม พร้อมด้วยคณะ...
    25ก.พ.64:กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

...
    19 ก.พ.64:กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิตพิสัย ปีการศึกษา 2563

...
    18 ธ.ค.63:การแข่งขันกรีฑา-กีฬากลุ่มที่ 4 ลำน้ำชี

...
    8 ธ.ค.63 : นำนร.ป.1-ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จ.นครราชสีมา

...
    ร.ร.ในกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 เข้าค่ายคณิตศาสตร์ชั้น

...
    24 ก.ค.63:ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มสถานศึกษาที่ 4

...
    กิจกรรมการเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 กลุ่มลำน้ำชี   จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค...
    ครู D.A.R.E. ประจำปีการศึกษา2562

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ผ่านการเรียนหลักสู...
    ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม

วันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัต...
    การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ

...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4    กลุ่ม 4 ลำน้ำชี

ต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
ต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการ... โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาอ่านต่อ

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดยนายพันธ์ศักดื์ มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ประธานกลุ่มเครือข่า... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

ครูและบุคลากรเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้นักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
ครูและบุคลากรเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้นักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำโดย นางฐิดาพร แยบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าเยี่ยมให... โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาอ่านต่อ

ครูและบุคลากรเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้นักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
ครูและบุคลากรเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้นักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำโดย นางฐิดาพร แยบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าเยี่ยมให... โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาอ่านต่อ

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ โครงการห้องคุณภาพ ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ โครงการห้องคุณภาพ ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

วันที่3 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ โครงการห้องคุณภาพ ตามแผนปฏิบัติการ ปีก... โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงอ่านต่อ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา เลือกรูปแบบการจัดการสอนแบบ On-hand และ On-demand... โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาอ่านต่อ

อบรมการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน(PA) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่4 ลำน้ำชี
อบรมการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน(PA) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่4 ลำน้ำชี

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ลำน้ำชี นำโดย นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮ... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต1
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต1

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นำโดยนายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒน... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ครั้งที่3/2564
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ครั้งที่3/2564

... โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงอ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายประยงค์  โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึ... โรงเรียนบ้านเป็ด ท่าบึงประชาสงเคราะห์อ่านต่อ

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำโดย นางฐิดาพร แยบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรี... โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาอ่านต่อ

"กตเวทิตา​ อำลาเกษียณวาร" กลุ่ม​4​ ลำน้ำชี

... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายประสิทธิ์ รักญาติ
ผอ.รร.บ้านบึงสาวงค์คุยโพธิ์
นายเจนณรงค์ วิธีดี
นายเจนณรงค์  วิธีดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม  เบอร์โทร 086-850-9012
นายสมานฉันท์ จันทะมล
นายสมานฉันท์  จันทะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน เบอร์โทร 0885490725                                                                       
นายสมจิต มีลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด เบอร์โทรศัพท์ : 082-1108525
ว่าที่ ร.ต. ประวิทย์ ทิพฤๅตรี
ผอ.รร.บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
ผอ.รร.บ้านเลิงเปือย
นายชาญชัย เดชพละ
ผอ.รร.บ้านบึงฉิม
นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี
ผอ.รร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
นายสมศักดิ์ พักวัน
ผอ.รร.พงษ์ภิญโญ 1
นายภานุพงศ์ นวลบุญมา
ผอ.รร.บ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
นายสันติ มุ่งหมาย
ผอ.รร.บ้านสะอาด
นายสันติ ชัยชนะ
นายสันติ  ชัยชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ เบอร์โทรศัพท์ 0918644084
นางปาริชาติ วรรณทิพย์
นางปาริชาติ วรรณทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา โทร.087-3743993
นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง
นายสายยนต์  แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 0807431425
นายทิพวัฒน์ ริยะ
นายทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
นายอัมพร ศรีบุญเรือง
นายอัมพร  ศรีบุญเรือง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก  086-8522307
นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) โทร. 0817399539  
นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์
ผอ.รร.บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
นายประสาท พิมพ์สุข
ผอ.รร.บ้านหนองขามประชาบำรุง
นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
ติดต่อได้ที่  081-0717511ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

O-NET

gvdsfzxvzxvzxvxfxc  fdg gdfgdf df f gdrgd hgfhnfgnvhb gcfhbvgnghj...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
 

Happy TIMES

Address
  • ที่ตั้งโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน ตำบลบึงเนียม  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์  40000   E-mail:group4kk1@hotmail.com