งานปัจฉิมนิเทศ และ งาน Open House


เมื่อ [2021-04-09 09:50:17]

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 

จัดงานปัจฉิมนิเทศ และ งาน Open House โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของโรงเรียนสู่ชุมชนภายนอก  และ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน

1).
ดูขนาดภาพจริง
2).
ดูขนาดภาพจริง
3).
ดูขนาดภาพจริง
4).
ดูขนาดภาพจริง
5).
ดูขนาดภาพจริง
6).
ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4    กลุ่ม 4 ลำน้ำชี

งานปัจฉิมนิเทศ และ งาน Open House
งานปัจฉิมนิเทศ และ งาน Open House

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  จัดงานปัจฉิมนิเทศ และ งาน Open House โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงควา... โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาอ่านต่อ

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และค่ายคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และค่ายคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนเต่าเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ข... โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำโดย นางฐิดาพร  แยบดี นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมถวายปัจจัย เนื่องในงานบุญผะเหวด
โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำโดย นางฐิดาพร แยบดี นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมถวายปัจจัย เนื่องในงานบุญผะเหวด

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำโดย นางฐิดาพร  แยบดี นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมถ... โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำโดย นางฐิดาพร  แยบดี นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมถวายปัจจัย เนื่องในงานบุญผะเหวด
โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำโดย นางฐิดาพร แยบดี นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมถวายปัจจัย เนื่องในงานบุญผะเหวด

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นำโดย นางฐิดาพร  แยบดี นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมถ... โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาอ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ลำน้ำชี จัดโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษขอ... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อน OKRs ของสถานศึกษา
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อน OKRs ของสถานศึกษา

วันที่ 11  มีนาคม  2564  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ โดยนายสันติ  ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อร่วมด้วยคณ... โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่ออ่านต่อ

โครงการอบรม “นักเรียนสุภาพบุรุษไม่ซิ่ง ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น”
โครงการอบรม “นักเรียนสุภาพบุรุษไม่ซิ่ง ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น”

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  พันตำรวจเอกปรีชา  เก่งสารกิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น  ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี... โรงเรียนบ้านดอนบมอ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง กิจกรรมงานบุญมหาชาติ... โรงเรียนบ้านโคกฟันโปงอ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 : ด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game)  โดยใช้สาระเศรษฐศาสตร์เป็นต้นแบบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 : ด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game) โดยใช้สาระเศรษฐศาสตร์เป็นต้นแบบ

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) มอบหมายให้คุณครูธรรมาวดี เทพแ... โรงเรียนบ้านเป็ด ท่าบึงประชาสงเคราะห์อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนประชาสัมพันธ์

คณะศึกษานิเทศก์ออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านกอก ได้รับเกียรติจาก ท่าน ศน.สุเ... โรงเรียนบ้านกอกอ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และปรับปรุงWebsiteสถานศึกษา รุ่นที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และปรับปรุงWebsiteสถานศึกษา รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 กลุ่ม 4 ลำน้ำชี เข้าร่วมการ... โรงเรียนบ้านเป็ด ท่าบึงประชาสงเคราะห์อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด... โรงเรียนบ้านโคกฟันโปงอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายสมานฉันท์ จันทะมล
นายสมานฉันท์  จันทะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน เบอร์โทร 0885490725                                                                       
นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง
นายสายยนต์  แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 0807431425
นายทิพวัฒน์ ริยะ
นายทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
นายสันติ มุ่งหมาย
ผอ.รร.บ้านสะอาด
ว่าที่ ร.ต. ประวิทย์ ทิพฤๅตรี
ผอ.รร.บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
นายภานุพงศ์ นวลบุญมา
ผอ.รร.บ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
นายสมศักดิ์ พักวัน
ผอ.รร.พงษ์ภิญโญ 1
นายสมจิต มีลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด เบอร์โทรศัพท์ : 082-1108525
นายประสาท พิมพ์สุข
ผอ.รร.บ้านหนองขามประชาบำรุง
นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี
ผอ.รร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
นายประสิทธิ์ รักญาติ
ผอ.รร.บ้านบึงสาวงค์คุยโพธิ์
นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม  เบอร์โทร 086-850-9012
นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) โทร. 0817399539  
นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
ติดต่อได้ที่  081-0717511ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์
ผอ.รร.บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
นายชาญชัย เดชพละ
ผอ.รร.บ้านบึงฉิม
นายอัมพร ศรีบุญเรือง
นายอัมพร  ศรีบุญเรือง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก  086-8522307
นายเจนณรงค์ วิธีดี
นายเจนณรงค์  วิธีดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
นายสันติ ชัยชนะ
นายสันติ  ชัยชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ เบอร์โทรศัพท์ 0918644084
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
ผอ.รร.บ้านเลิงเปือย

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

O-NET

gvdsfzxvzxvzxvxfxc  fdg gdfgdf df f gdrgd hgfhnfgnvhb gcfhbvgnghj...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
 

Happy TIMES

Address
  • ที่ตั้งโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน ตำบลบึงเนียม  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์  40000   E-mail:group4kk1@hotmail.com