ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4    กลุ่ม 4 ลำน้ำชี

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม ๔ รับการประเมินตำแหน่งแลัวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏ... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

โครงการอบรมและรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านหนองขาม            ประชาบำรุง ปี 2565
โครงการอบรมและรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านหนองขาม ประชาบำรุง ปี 2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง                 ได้จัดโครงการอบรมและรณรงค์เพื่อป้อง... โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงอ่านต่อ

โรงเรียนกัลยาได้มาจัดกิจกรรม กัลยาณวัตรสู่ชุมชน
โรงเรียนกัลยาได้มาจัดกิจกรรม กัลยาณวัตรสู่ชุมชน

วัน พุธ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนกัลยาณวัตรได้มาจัดกิจกรรมกัลยาณวัตรสู่ชุมชน ถนนความรู้ สู่ความพอเพียง ครั้งที่ ๔ ให้กับนั... โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงอ่านต่อ

โรงเรียนกัลยาได้มาจัดกิจกรรม กัลยาณวัตรสู่ชุมชน
โรงเรียนกัลยาได้มาจัดกิจกรรม กัลยาณวัตรสู่ชุมชน

วัน พุธ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนกัลยาณวัตรได้มาจัดกิจกรรมกัลยาณวัตรสู่ชุมชน ถนนความรู้ สู่ความพอเพียง ครั้งที่ ๔ ให้กับนั... โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงอ่านต่อ

จัดกิจกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง
จัดกิจกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันนายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง  จัดกิจกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึ... โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงอ่านต่อ

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ ลำน้ำชี
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ ลำน้ำชี

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงแ... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

ศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๔ ลำน้ำชี
ศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๔ ลำน้ำชี

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่๔ลำน้ำชี ได้เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต ๑ ... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

ประชุมเพื่อสรุปผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐
ประชุมเพื่อสรุปผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ ลำน้ำชี ประชุมสรุปผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปห... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ ๔ ลำน้ำชี
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ ๔ ลำน้ำชี

วันจันทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ ลำน้ำชี ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและงานศิลปหัตถ... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ มอบเงินบริจาคสมทบทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือข้าราชการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๑
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ มอบเงินบริจาคสมทบทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือข้าราชการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๑

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ท่าน ดร.อารยัน แสงนิกุล ได้ให้เกียรติรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือข้าราชการ บุคลากร น... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

การอบรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่๓
การอบรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่๓

2020年8月4日,等待第一区孔敬小学教育服务区办公室主任的Boonyen Wosongkram先生主持了三年级英语营项目培训的开班仪式。在 Ban Nong Saeng Khok Noi 学校... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

 กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย "ค่ายเพาะต้นกล้าภาษาไทย"

วันที่ 3 เดือนสิงหาคม 2565  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  จัดกิจกรรมวันภาษาไทย “ค่ายเพาะต้นกล้าภาษาไทย” กิจกรรม... โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายสมานฉันท์ จันทะมล
นายสมานฉันท์  จันทะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน เบอร์โทร 0885490725                                                                       
นางปาริชาติ วรรณทิพย์
นางปาริชาติ วรรณทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา โทร.087-3743993
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
ผอ.รร.บ้านเลิงเปือย
นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
ติดต่อได้ที่  081-0717511ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
นางกิรษา ศิริรัตนกร
นางกิรษา ศิริรัตนกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง โทร.097-0378973
นายทิพวัฒน์ ริยะ
นายทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง
นายสายยนต์  แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 0807431425
นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) โทร. 0817399539  
นายชาญชัย เดชพละ
ผอ.รร.บ้านบึงฉิม
นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม  เบอร์โทร 086-850-9012
นายเจนณรงค์ วิธีดี
นายเจนณรงค์  วิธีดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์
ผอ.รร.บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
ว่าที่ ร.ต. ประวิทย์ ทิพฤๅตรี
ผอ.รร.บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
นายอัมพร ศรีบุญเรือง
นายอัมพร  ศรีบุญเรือง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก  086-8522307
นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี
ผอ.รร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
นายประสิทธิ์ รักญาติ
ผอ.รร.บ้านบึงสาวงค์คุยโพธิ์
นายสันติ มุ่งหมาย
ผอ.รร.บ้านสะอาด
นายภานุพงศ์ นวลบุญมา
ผอ.รร.บ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
นายสันติ ชัยชนะ
นายสันติ  ชัยชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ เบอร์โทรศัพท์ 0918644084

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

O-NET

gvdsfzxvzxvzxvxfxc  fdg gdfgdf df f gdrgd hgfhnfgnvhb gcfhbvgnghj...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
 

Happy TIMES

Address
 • ที่ตั้งโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน ตำบลบึงเนียม  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์  40000   E-mail:group4kk1@hotmail.com